Verzia 1.5.26 Do knižnice
Hravá knižnica
Náladové čítanie
Detské knižnice - Hravá knižnica

(Obkukané z Detskej univerzity v Prešove)

Cieľ: dramatizácia podľa nálady a chuti čítajúceho

Knihovníčka najprv rieši s deťmi nálady. Snaží sa spolu s nimi vytypovať čo najviac typov nálad. Deti potom dostanú úlohu čítať postupne text nahlas, ale v nálade, akú si zvolia.

Alternatívy:
a) čítanie v nálade (smutne, veselo, dychtivo, radostne, nadšene, unudene, so strachom, zlostne...)
b) čítanie rôznymi spôsobmi (rýchlo, pomaly, zadychčane, zamyslene, lenivo, roztržito, monotónne, herecky, ako veľryba z rozprávky Hľadá sa Nemo, šušľavo...)

 
Hra na zakázané písmeno
Detské knižnice - Hravá knižnica

Cieľ hry: pozornosť detí a obratnosť pri čítaní

Knihovníčka prečíta deťom rozprávku. Po prečítaní si vymyslí, že zakáže niektoré písmeno. Napríklad "a". Potom čítajú rozprávku deti postupne nahlas tak, že v čítanom texte nesmú prečítať konkrétne zakázané písmenko (v tomto prípade čítajú text bez písmena "a"). Pri výmene detí, môže knihovníčka vybrať iné zakázané písmeno.

Alterantívy:

a) zakázané jedno písmenko (každé dieťa má určené iba jedno jediné zakázané písmenko)
b) zakázaných viac písmen (knihovníčka pri čítaní deťmi postupne pridáva zakázané písmenká, takže čím viac detí číta, tým viac písmen je zakázaných)
c) zakázané písmenko nahradzovať iným písmenkom

 
Hra na zakázané slovo
Detské knižnice - Hravá knižnica

Cieľ: podpora fantázie, hľadanie náhradných slov a slovných spojení

Knihovníčka prečíta deťom nahlas rozprávku. Spolu s deťmi potom vyberie zaujímavé slová, ktoré zakáže. Rozprávku potom čítajú postupne po jednom deti, ale tak, že zakázané slovo musia nahradiť synonymom alebo slovným spojením, ktoré bude mať rovnaký význam ako pôvodné slovo. Rozprávka tak nestratí zmysel, ale bude obohatená o nové výrazy.

Príklad na rozprávke Čert a Kača:

Čerta môžeme nahradiť slovom pekelník, belzebub, pekelný muž, chlap s kopytom a pod. Kača môže byť pajedná žena, hašterivka, Xantypa a pod.
Skúška so slovami: tanec, tancovať, tanečník, tanečnica, čert, stará, dievka.

Deťom môže knihovníčka uľahčiť nahrádzanie zakázaných slov tak, že im vopred pripraví zoznam náhradných slov, deti si pri čítaní iba vyberú z ponuky. Ak budú slová pomiešané, deti si potrápia mozgové závity aspoň trošku tým, že budú vyberať správny výraz.

 
Hra na prikázané slovo
Detské knižnice - Hravá knižnica

Cieľ hry: Vyskúšať pozornosť detí pri počúvaní.

Knihovníčka prečíta deťom rozprávku. Potom vyberie slová z rozprávky, na ktoré musia deti vydať nejaký zvuk: tlesknúť, dupnúť, zvýsknuť, prdnúť perami a pod. Zvuky môžu charakterizovať postavy a predmety, ktorých sa budú týkať.

Príklad z rozprávky Čert a Kača: 
Kača = skríknutie Bodaj ťa parom bral
Čert = zadupotanie nohami
Tancovačka = ľudové zvýsknutie
Ovčiar = zapísknutie (najlepšie na prstoch)
Atď.: vymýšľať sa dá podľa počtu detí a podľa zaujímavosti slov.

Úlohou detí, je počas ďalšieho hlasného čítania tej istej rozprávky zaregistrovať vybraté slovo a po jeho prečítaní okamžite vydať pridelený zvuk.

Posledná úprava Štvrtok, 31 Máj 2012 14:18
 
Hra a´la Partička
Detské knižnice - Hravá knižnica

Cieľ: podpora vynaliezavosti

Hra je určená starším deťom, je náročná na vymýšľanie.

Knihovníčka deťom prečíta rozprávku. Úlohou detí je potom postupne prerozprávať rozprávku po jednom, ale tak, že každá veta bude mať určené začiatočné písmeno určené.

a) Vety budú začínať postupne podľa abecedy (napr. Ako sa Kača do Čerta zaľúbila. Bola jedna Kača. Cirkus robila takmer dennodenne, a tak ju nik nechcel. Darmo mala chalupu aj peniaze...)
b) Vety budú začínať na jedno určené písmeno (je dobré určiť veľmi frekventované písmeno, napr. Pod jedným kopcom bola a dedina a v tej dedine žila Kača. Pretože bola dosť protivná, nemala muža, aj keď mala domček, záhradku, ba aj pár zlatiek. Papuľovala vždy a všade. Preto ju ľudia nemali radi. Počas tancovačky s ňou nechcel tancovať žiadny mládenec. Počas jednej tancovačky však prišiel na zábavu cudzí pán. Papuľnatá kača by už bola tancovala aj s čertom a keď ju pán pozval do tanca, bez zaváhania súhlasila...

 
Začiatok
12


Stránka 1 z 2
 adam and eve coupons 2013 . Motocross Reifen . Vinegar hacks . gm recall lawsuits . instagram search . luxury hotel deals . Agen Ibcbet . melanotan . lemon oil uses . homeowners insurance quotes . dafabet