Get Adobe Flash player
Domov Detské knižnice Hravá knižnica Hra a´la Partička

Hra a´la Partička

Cieľ: podpora vynaliezavosti

Hra je určená starším deťom, je náročná na vymýšľanie.

Knihovníčka deťom prečíta rozprávku. Úlohou detí je potom postupne prerozprávať rozprávku po jednom, ale tak, že každá veta bude mať určené začiatočné písmeno určené.

a) Vety budú začínať postupne podľa abecedy (napr. Ako sa Kača do Čerta zaľúbila. Bola jedna Kača. Cirkus robila takmer dennodenne, a tak ju nik nechcel. Darmo mala chalupu aj peniaze...)
b) Vety budú začínať na jedno určené písmeno (je dobré určiť veľmi frekventované písmeno, napr. Pod jedným kopcom bola a dedina a v tej dedine žila Kača. Pretože bola dosť protivná, nemala muža, aj keď mala domček, záhradku, ba aj pár zlatiek. Papuľovala vždy a všade. Preto ju ľudia nemali radi. Počas tancovačky s ňou nechcel tancovať žiadny mládenec. Počas jednej tancovačky však prišiel na zábavu cudzí pán. Papuľnatá kača by už bola tancovala aj s čertom a keď ju pán pozval do tanca, bez zaváhania súhlasila...