Get Adobe Flash player
Domov Detské knižnice Hravá knižnica Hra na zakázané slovo

Hra na zakázané slovo

Cieľ: podpora fantázie, hľadanie náhradných slov a slovných spojení

Knihovníčka prečíta deťom nahlas rozprávku. Spolu s deťmi potom vyberie zaujímavé slová, ktoré zakáže. Rozprávku potom čítajú postupne po jednom deti, ale tak, že zakázané slovo musia nahradiť synonymom alebo slovným spojením, ktoré bude mať rovnaký význam ako pôvodné slovo. Rozprávka tak nestratí zmysel, ale bude obohatená o nové výrazy.

Príklad na rozprávke Čert a Kača:

Čerta môžeme nahradiť slovom pekelník, belzebub, pekelný muž, chlap s kopytom a pod. Kača môže byť pajedná žena, hašterivka, Xantypa a pod.
Skúška so slovami: tanec, tancovať, tanečník, tanečnica, čert, stará, dievka.

Deťom môže knihovníčka uľahčiť nahrádzanie zakázaných slov tak, že im vopred pripraví zoznam náhradných slov, deti si pri čítaní iba vyberú z ponuky. Ak budú slová pomiešané, deti si potrápia mozgové závity aspoň trošku tým, že budú vyberať správny výraz.