Verzia 1.5.26 Do knižnice
Hra na zakázané písmeno
Detské knižnice - Hravá knižnica

Cieľ hry: pozornosť detí a obratnosť pri čítaní

Knihovníčka prečíta deťom rozprávku. Po prečítaní si vymyslí, že zakáže niektoré písmeno. Napríklad "a". Potom čítajú rozprávku deti postupne nahlas tak, že v čítanom texte nesmú prečítať konkrétne zakázané písmenko (v tomto prípade čítajú text bez písmena "a"). Pri výmene detí, môže knihovníčka vybrať iné zakázané písmeno.

Alterantívy:

a) zakázané jedno písmenko (každé dieťa má určené iba jedno jediné zakázané písmenko)
b) zakázaných viac písmen (knihovníčka pri čítaní deťmi postupne pridáva zakázané písmenká, takže čím viac detí číta, tým viac písmen je zakázaných)
c) zakázané písmenko nahradzovať iným písmenkom