Get Adobe Flash player
Domov Detské knižnice Kalendár detských knižníc

Užitočnosti

Kalendár detských knižníc 2013

Detské knižnice v roku 2013 (celoslovenské podujatia)
(kalendár bude priebežne aktualizovaný)

28. február 2013 Zlatá rybka - ukončenie hlasovania za rok 2012
16. marec 2013

Deň ľudovej rozprávky
(realizácia piatok 15. marca)
organizátor: Slovenská národná knižnica

2. apríl 2013 Medzinárodný deň detskej knihy
(pokus prekonanie neoficiálneho rekordu z roku 2012)
organizátor: Slovenská národná knižnica
5. apríl 2013 Noc s Andersenom
organizátor: Knihovna B.B.Buchlovana Uherské Hradiště
slovenský koordinátor: Spolok slovenských knihovníkov
9. - 11. apríl 2013 Dni detskej knihy
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Bibiana
22. apríl - 15. máj 2013 Les ukrytý v knihe
organizátor: Národné lesníckeho centrum
30. apríl 2013 Čítame s Osmijankom - uzávierka súťaže
Organizátor: Nezisková organizácia Osmijanko
4. jún 2013 Čítajme si - detský čitateľský maratón
organizátor: Linka detskej istoty
23. - 24. september 2013 Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti
Knižnica Bratislava - Nové Mesto
organizátor: Slovenská národná knižnica
15. október 2013 Zlatá rybka - vyhlásenie 7. ročníka ankety
16. - 17. október 2013 Medzinárodná česko-slovenská prehliadka
knižničných podujatí pre deti
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
organizátor: Klub dětských knihoven SKIP 
19. - 20. november 2013 Workshop Tvorivá dramatika - Prešov
organizátor: Slovenská národná knižnica
20. - 21. november 2013 Motivačné aktivity s detským čitateľom
organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice
21. - 22. november 2013 Workshop Tvorivá dramatika - Martin
organizátor: Slovenská národná knižnica
28. - 29. november 2013 Workshop Tvorivá dramatika - Levice
organizátor: Slovenská národná knižnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac článkov...