Get Adobe Flash player
Domov Do knižnice 2 Do knižnice 1 O kampani

O kampani

Prečo kampaň?

Celoslovenská kampaň vznikla ako reakcia na nedostatočnú pozitívnu pozornosť, ktorá je venovaná čítaniu a slabú informovanosť verejnosti týkajúcu sa knižníc a knižnično-informačných služieb.

Prečo čítanie? Lebo z rôznych prieskumov vyplýva, že deti s pribúdajúcimi rokmi strácajú o čítanie záujem, ale na druhej strane existuje skupina detí, pre ktoré je čítanie stále príťažlivé a obohacujúce. Z prieskumov vyplýva aj to, že deti si, čo sa týka kníh, dajú najviac poradiť od svojich rovesníkov, a tak sme pre ne vytvorili verejný priestor na to, aby im mohli poradiť hravým, nápaditým a vôbec nie mentorským spôsobom.

Prečo súťaže?

Celoslovenská kampaň Do knižnice pozostáva zo siedmych súťaží určených deťom, mládeži a mladým ľuďom do 25 rokov.

Deti a mladí majú svoje predstavy a svoj názor a tie nás zaujímajú. Návrhmi plagátov, bilbordov, spotov a ďalších vecí môžu svoj názor vyjadriť a prezentovať nielen svojim rovesníkom, ale aj nám dospelým. Reklama čítania a knižníc pripravená takýmto spôsobom osloví mladú generáciu adresnejšie a živšie, ich tvorivé nápady nebudú mentorské, ale inovatívne, nápadité, dúfame, že vtipné a priťahujúce pozornosť.

Jednotlivé súťaže budú hodnotené odbornými porotami zloženými z profesionálnych zástupcov knihovníkov, ilustrátorov a autorov v závislosti od typu aktivity. Zloženie porôt bude uverejnené priebežne. Víťazi jednotlivých súťaží budú odmenení, zároveň s nimi získa odmenu aj knižnica, prostredníctvom ktorej sa súťažiaci zapoja.

Z najlepších aj nevíťazných prác bude vytvorená výstava, ktorá bude putovať po knižniciach a školách, ktoré o ňu prejavia záujem. Víťazný slogan a bilbord budú požité v celoslovenskej kampani.