Verzia 1.5.26 Do knižnice
Máme doma KNIHY – Hľadáme slovenskú čitateľskú rodinu
Kampaň Do knižnice 1 - Pre 1. stupeň ZŠ

Kto sa môže zapojiť?

Súťaž pre deti I. stupňa základných škôl a ich rodiny.

Úloha:

Úlohou detí bude spísať a spočítať pôvodné slovenské knihy v ich domácnosti. Ráta sa beletria, aj náučná literatúra (okrem brožúr a vysokoškolských skrípt), knihy pre deti aj pre dospelých. Deťom môžu pomáhať aj členovia rodiny (ale bolo by dobré, keby knihy nespisovali za nich).

Termín:

Spísané zoznamy je potrebné odovzdať do verejnej knižnice v mieste bydliska najneskôr do 30. septembra 2010. Zoznamy s najväčším počtom kníh budú preverené návštevou knihovníčky. (Knihovníci, pozorne si prečítajte pokyny knižniciam.) Na zadnej strane zoznamu uveďte meno a priezvisko súťažiaceho, adresa domov, adresa školy, knižnica, cez ktorú sa súťažiaci zapája a e-mail súťažiaceho alebo rodiča
Pozor: Rátať sa nebudú tituly požičané z knižnice!

Posledná úprava Štvrtok, 25 November 2010 15:22