Verzia 1.5.26 Do knižnice
Pre 2. stupeň ZŠ
1 KNIŽNICA JE FAJN – Návrh reklamného plagátu – výtvarná súťaž
2 KOMIKS – výtvarno-grafická súťaž