Verzia 1.5.26 Do knižnice
Pre mladých do 25 rokov
1 Tvorba animovaného spotu pre deti do 10 rokov - grafická súťaž.
2 Návrh bilbordu – výtvarno-grafická súťaž