priestor
Pre stredoškolákov
1 Tvorba hudobných textov – literárna súťaž
2 Vtipný slogan kampane – literárna súťaž