Verzia 1.5.26 Do knižnice
Les ukrytý v knihe 2012


Les ukrytý v knihe - vyhodnotenie
Les ukrytý v knihe - Les ukrytý v knihe 2012

Dňa 15. mája sme ukončili projekt „Les ukrytý v knihe", do ktorého sa svojimi aktivitami, približujúcimi les prostredníctvom kníh, zapojili knižnice, základné školy, gymnáziá a svojou literárnou činnosťou mladší a starší žiaci. Najúspešnejšie knižnice a mladí autori literárnych prác budú ocenení na slávnostnom vyhodnotení kampane a súťaže o „Naj lesnú knihu" dňa 26. 6. 2012 v Krajskej knižnici vo Zvolene.

 
Les ukrytý v knihe 2012 - výzva
Les ukrytý v knihe - Les ukrytý v knihe 2012

les_ukryty_v_knihe2012VÝZVA na zapojenie sa do kampane „Les ukrytý v knihe "

Národné lesnícke centrum v spolupráci so š.p. LESY SR pripravilo pokračovanie projektu LES UKRYTÝ V KNIHE aj v roku 2012.

Nadväzujeme tak na úspešnú realizáciu kampane LES UKRYTÝ V KNIHE v roku 2011 konanej v rámci Medzinárodného roka lesov a pozývame Vás zapojiť sa do podobných aktivít vo vašej knižnici aj v tomto roku.

V období trvania kampane, t.j. od 10. apríla do 15. mája 2012, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, stretnutiami s lesníkmi, kreslením, besedami, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.

Posledná úprava Štvrtok, 29 Marec 2012 10:41
 


 melanotan . reverse my tinnitus review