Get Adobe Flash player
Domov Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe 2012

Les ukrytý v knihe - vyhodnotenie

Dňa 15. mája sme ukončili projekt „Les ukrytý v knihe", do ktorého sa svojimi aktivitami, približujúcimi les prostredníctvom kníh, zapojili knižnice, základné školy, gymnáziá a svojou literárnou činnosťou mladší a starší žiaci. Najúspešnejšie knižnice a mladí autori literárnych prác budú ocenení na slávnostnom vyhodnotení kampane a súťaže o „Naj lesnú knihu" dňa 26. 6. 2012 v Krajskej knižnici vo Zvolene.

Les ukrytý v knihe 2012 - výzva

les_ukryty_v_knihe2012VÝZVA na zapojenie sa do kampane „Les ukrytý v knihe "

Národné lesnícke centrum v spolupráci so š.p. LESY SR pripravilo pokračovanie projektu LES UKRYTÝ V KNIHE aj v roku 2012.

Nadväzujeme tak na úspešnú realizáciu kampane LES UKRYTÝ V KNIHE v roku 2011 konanej v rámci Medzinárodného roka lesov a pozývame Vás zapojiť sa do podobných aktivít vo vašej knižnici aj v tomto roku.

V období trvania kampane, t.j. od 10. apríla do 15. mája 2012, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, stretnutiami s lesníkmi, kreslením, besedami, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.