Get Adobe Flash player
Domov Medzinárodný deň detskej knihy

2. APRÍL 2013 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY

Medzinárodný deň detskej knihy 20133. APRÍL 2013 - POKUS O PREKONANIE VLAŇAJŠIEHO NEOFICIÁLNEHO REKORDU V POČTE VYPOŽIČANÝCH KNÍH PRE DETI A MLÁDEŽ - viac informácií tu

Čo je Medzinárodný deň detskej knihy?
Slávi sa v deň narodenia veľkého rozprávkara - dánskeho spisovateľa
Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875).

Podnet k oslavám tohto dňa dala v roku 1967 medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO IBBY - International Board on Books for Young People (Medzinárodná únia pre detskú knihu). Jej cieľom je združovať organizácie a jednotlivcov z celého sveta v záujme podpory vydávania a rozširovania hodnotných detských kníh.

Súčasťou osláv Medzinárodného dňa detskej knihy je posolstvo spisovateľa určené všetkým deťom na svete a plagát, ktorý pripravujú jednotlivé národné sekcie.
Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami v roku 1986 a 2006.
V roku 2013 má patronát USA.
http://www.ibby.org/index.php?id=317  

Slovenská sekcia IBBY

Slovenská sekcia je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (International Board on Books for Young People - IBBY) mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964.

Cieľom jej činnosti je vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a posilňovanie záujmu autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú literárnu tvorbu pre deti i prezentovanie najkvalitnejších kníh.

Každoročne pripravujeme podujatie Dni detskej knihy, ktoré sa spolu so sprievodnými podujatiami organizujú vždy v inom regióne Slovenska. Inšpiráciou je Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 2. apríla v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami v rokoch 1996 a 2006.

Sekretariát SkBBY pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena, nazývanú aj malá Nobelova cena. Okrem toho verejnosti predstavuje knižné kolekcie, ktoré získali domáce i medzinárodné ocenenia.

Vždy jeden člen výboru SkBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

V rámci SkBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá pripravuje výstavy a prednášky k tematike práce s postihnutými deťmi. Pravidelne sa zapájame do projektov Dokumentačného centra IBBY pre postihnutých v Nórsku.

SkBBY vydáva štvrťročník BIBIANA - revue o umení pre deti a mládež.

Členskú základňu sekcie tvoria spisovatelia, ilustrátori, pedagógovia, pracovníci knižníc a iných kultúrnych inštitúcií.