Verzia 1.5.26 Do knižnice
Grantové výzvy
Výzva na predkladanie žiadostí
Pre knižnice - Grantové výzvy

logo-uradvladyPodpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2012

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012.

Podrobné informácie na:
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/26163/vyzva-lp-2012.php

 
Posledná úprava Utorok, 31 Január 2012 16:25
 
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2012
Pre knižnice - Grantové výzvy
mksrMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2012.

Podrobné informácie na Dotácie 2012


Posledná úprava Utorok, 08 November 2011 15:15
 
Otvorená knižnica - podporené projekty
Pre knižnice - Grantové výzvy

Karpatská nadácia v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. vyhlásila výsledky grantového programu Otvorená knižnica.

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/news_item.jsp?msg=225&id=0

Posledná úprava Streda, 10 August 2011 10:18
 
Grantové výzvy
Pre knižnice - Grantové výzvy

Aktuálna grantová výzva

Otvorená knižnica - Karpatská nadácia
Uzávierka prihlášok 10. júla 2011
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=51

Posledná úprava Streda, 10 August 2011 10:03