Get Adobe Flash player
Domov Pre knižnice Odborné knihovnícke podujatia Knižničný marketing bez peňazí. Lucia (Katarzyna) Ruchala

Lucia (Katarzyna) Ruchala

Marketingu sa venuje už 10 rokov. Je vedúcou oddelenia kultúrnych podujatí, propagácie a marketingu Beskydskej knižnice v Bielsko - Bialej.

Má veľa skúseností s marketingom bez peňazí, pretože tak ako vo väčšine knižníc na Slovensku, tak aj u nich, nie sú na túto činnosť extra vyčlenené finančné prostriedky. Celá činnosť marketingového oddelenia stojí na spolupráci s partnermi a možnostiach alternatívnych (nielen finančných) zdrojov.

Pani Ruchala je absolventkou pedagogiky v odbore animátor kultúrnych podujatí a postgraduálneho štúdia v odbore organizácia a riadenie kultúry.