Verzia 1.5.26 Do knižnice
Lucia (Katarzyna) Ruchala
Odborné knihovnícke podujatia - Knižničný marketing bez peňazí.

Marketingu sa venuje už 10 rokov. Je vedúcou oddelenia kultúrnych podujatí, propagácie a marketingu Beskydskej knižnice v Bielsko - Bialej.

Má veľa skúseností s marketingom bez peňazí, pretože tak ako vo väčšine knižníc na Slovensku, tak aj u nich, nie sú na túto činnosť extra vyčlenené finančné prostriedky. Celá činnosť marketingového oddelenia stojí na spolupráci s partnermi a možnostiach alternatívnych (nielen finančných) zdrojov.

Pani Ruchala je absolventkou pedagogiky v odbore animátor kultúrnych podujatí a postgraduálneho štúdia v odbore organizácia a riadenie kultúry.

Posledná úprava Utorok, 16 November 2010 14:34