priestor
   
Domov Pre médiá Tlačové správy Medzinárodný deň detskej knihy - rekord ustanovený
Medzinárodný deň detskej knihy - rekord ustanovený
Pre médiá - Tlačové správy
Tla?ová správa k Medzinárodnému d?u detskej knihy - ustanovujúcemu rekordu v po?te vypoži?aných detských kníh po?as 2. apríla 2012.