Verzia 1.5.26 Do knižnice
Tlačové správy
Medzinárodný deň detskej knihy - rekord ustanovený
Pre médiá - Tlačové správy
Tla?ová správa k Medzinárodnému d?u detskej knihy - ustanovujúcemu rekordu v po?te vypoži?aných detských kníh po?as 2. apríla 2012.
 
Medzinárodný deň detskej knihy 2012
Pre médiá - Tlačové správy
Tla?ová správa k Medzinárodnému d?u detskej knihy v slovenských knižniciach.
 
Deň ľudovej rozprávky 2012
Pre médiá - Tlačové správy
Tlačová správa - Deň ľudovej rozprávky