Verzia 1.5.26 Do knižnice
Nové technológie v knižniciach
Všeličo - O knižniciach a čítaní

Nové technológie sa netýkajú iba výpožičných programov a ochrany knižničného fondu. Pozrite sa sami :)

Sadnite si, prosím 

Zdroj: www.youtube.com