priestor
   
Domov O knižniciach a čítaní Nové technológie v knižniciach
Nové technológie v knižniciach
Všeličo - O knižniciach a čítaní

Nové technológie sa netýkajú iba výpožičných programov a ochrany knižničného fondu. Pozrite sa sami :)

Sadnite si, prosím 

Zdroj: www.youtube.com