Verzia 1.5.26 Do knižnice
O knižniciach a čítaní
Leto 2013 v knižniciach
Všeličo - O knižniciach a čítaní

leto s knihou stenaProgramy knižníc na letné prázdniny.

Pre všetky deti z okolia...
(priebežne aktualizované)

Posledná úprava Pondelok, 01 Júl 2013 11:45
 
Čítame s Osmijankom - vyhodnotenie
Všeličo - O knižniciach a čítaní

Čítame s OsmijankomČítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!
Vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže

Milí súťažiaci čitatelia, vážení pedagógovia a knihovníci,naše spoločné literárne putovanie sme  ukončili vyhodnotením súťažných prác. Blahoželáme nielen odmeneným kolektívom, ale všetkým, ktorí sa k Osmijankovi  v tomto ročníku pridali. Veríme, že vás presvedčil, že čítanie vôbec nebolí.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom a knihovníkom za to, že premenili triedy a knižnice na literárne herne a našli hravý spôsob pre motiváciu detí k čítaniu krásnych kníh.

Podrobnejšie hodnotenie uverejníme do konca školského roka.

Miroslava Biznárová

Výsledky súťaže

 
Dni detskej knihy - Prievidza 2013
Všeličo - O knižniciach a čítaní

ddk2013K dobrým veciam sa všetci vraciame radi. Pred šiestimi  rokmi sme u nás po prvýkrát privítali detských spisovateľov, ilustrátorov a  vydavateľov. V dňoch 9.-11.apríla 2013 si kolotoč besied, stretnutí a podujatí s  tematikou detskej knihy zopakujeme počas DNÍ DETSKEJ KNIHY 2013 opäť. Tešíme sa  na množstvo známych i menej známych tvárí, na príbehy hrdinov, obrázkov,  samotných kníh. Odborná verejnosť sa na seminári tiež môže niečomu novému  priučiť.

Posledná úprava Piatok, 05 Apríl 2013 10:59
 
Literárne Košice Jána Štiavnického
Všeličo - O knižniciach a čítaní
lit.kosicePozvánka
 
Bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež
Všeličo - O knižniciach a čítaní

Viano?ná knižka bulletinViano?ná knižka sa otvára

Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci tohtoro?ného projektu Viano?ná knižka sa otvára 2012 už po druhý raz vydala bulletin odporú?ajúcej literatúry pre deti a mládež.
Bulletin s identickým názvom (Viano?ná knižka sa otvára) je ur?ený najmä rodi?om, ale poslúži aj u?ite?om a pedagogickým pracovníkom. Je vhodným pomocníkom pri výbere vhodných knižných viano?ných dar?ekov pre deti rôzneho veku od 1 až do 15 rokov pri?om zah??a kvalitnú literatúru pre deti a mládež dostupnú na našom knižnom trhu.

 


Stránka 3 z 15