Verzia 1.5.26 Do knižnice
Krtko a jeho kamaráti
Všeličo - O knižniciach a čítaní
Krtko a jeho kamarátiČeské centrum v Bratislave a Miestna knižnica Petržalka
Vás srdečne pozýva na slávnostnú vernisáž putovnej výstavy

K r t k o  a  j e h o  k a m a r á t i

6. septembra 2012 o 10:00 hod. Prokofievova ul. č. 5.

Výstava potrvá do 25. septembra 2012.
Autorom tejto obľúbenej postavičky je český režisér a výtvarník animovaných filmov pre deti Zdeněk Miler.

Počas výstavy budú pre deti pripravené sprievodné podujatia:
- dramatizované čítanie o krtkovi
- rozprávky o krtkovi na DVD
- výtvarné dielne spojené so zábavnými hrami

Pozvánka na stiahnutie 

Posledná úprava Utorok, 21 August 2012 14:38